Stichting & Sponsoring

Stichtingsdoel en werk

Stichting Hongerige Wolf streeft ernaar om van Festival Hongerige Wolf een toonaangevend experimenteel en maatschappelijk betrokken festival te maken waar landschap, kunst en (artistieke) ontmoetingen samenkomen, met aandacht voor de bewoners en met het publiek als participant. Stichting Hongerige Wolf wil Hongerige Wolf en omgeving op een positieve manier op de kaart zetten. De stichting wil eigenzinnige vernieuwende artiesten en andere kunstenaars stimuleren in hun creativiteit en ontwikkeling en hen een bijzonder podium bieden om hun werk te tonen aan een breed publiek. Aan dat publiek wil de stichting een verrassend en origineel multidisciplinair programma bieden waarbij kunst, natuur, geschiedenis en omgeving samenkomen. Tegelijkertijd wil de stichting ontmoetingen stimuleren en verbind creëren. Stedelingen maken tijdens het festival kennis met het platteland en zijn bewoners, en bewoners doen nieuwe ervaringen op in hun eigen omgeving. Het festival maakt dankbaar gebruik van de gastvrijheid en de inzet van de bewoners, de schoonheid van de omgeving en de verhalende kracht van het dorp en het aardse en weidse landschap van Noordoost Groningen.

Stichtingsinkomsten en beloningsbeleid

Het festival wordt financieel mogelijk gemaakt door directe inkomsten uit kaartverkoop, horeca, sponsoring en giften van roedelleden.
Daarnaast zijn er indirecte inkomsten uit subsidies van publieke en private fondsen. Festival Hongerige Wolf kan niet zonderde (structurele) bijdrage van de Noordelijke overheden en Fondsen. Deze opbrengsten samen dekken de begroting. Het festival heeft geen winstoogmerk en heeft geen eigen vermogen.
Festival Hongerige Wolf wordt georganiseerd vanuit Stichting Hongerige Wolf. De stichting werkt met een bestuur, een directeur, artistiek leider, hoofd communicatie, hoofd productie en de pack, een kerngroep vrijwilligers die aan het hoofd staan van een cluster.

Bestuur
De bestuursfuncties zijn volledig onbezoldigd.
Governance
Bekijk het Directiereglement en Statementverklaring van Stichting Hongerige Wolf.
Betaald team
– Directeur, artistiek leider, hoofd communicatie, productieleider
Het team werkt hard om het festival mogelijk te maken en ontvangen een passende vergoeding. De stichting kan niet verlangen
dat iedereen zich elk jaar op vrijwillige basis zal blijven inzetten. Daarom wil de stichting elk jaar een betaalde kracht aannemen die niet gelijk een volledige, maar wel een mooie vergoeding krijgt voor het harde werk.

– De pack – kern groep vrijwilligers – ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

De werkwijze en verantwoording van de Stichting en het bestuur zijn afgestemd op de Cultural Governance Code, Fair Practice Code en Code Diversiteit en Inclusie. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Stichting Hongerige Wolf heeft een culturele ANBI-status.

Het hele jaar is de organisatie actief. Vanaf februari/maart groeit het aantal actieve vrijwilligers en in juli zijn er ruim 100 medewerkers in de weer om ons driedaagse festival te organiseren. Je kan je het hele jaar door aanmelden als vrijwilliger.

KvK: 52123286
Btw: NL850308781B01
Fiscaal nummer (RSIN): 8503.08.781


Sponsoring

Om Festival Hongerige Wolf elk jaar te kunnen organiseren heeft het naast inkomsten uit de kaartverkoop ook geld nodig uit sponsoring en advertenties. We hebben daarom mogelijk aantrekkelijke sponsor- en advertentiepakketten samengesteld onder de naam Business Roedel. Jij kunt in ruil voor een sponsorbedrag je bedrijf of organisaties onder de aandacht brengen bij onze festivalgangers, websitebezoekers en nieuwsbrieflezers door gebruik te maken van één van deze pakketten.

Of je nu een groot bedrijf bent of een bescheiden organisatie met een beperkt sponsorbudget, er zit altijd wel wat tussen. Of je nu kiest voor het Alfa pakket, dat van de Vrijbuiter of het pakket voor de Welp; wij zijn ontzettend blij met jouw bijdrage en brengen dan ook met plezier jouw bedrijf of organisatie goed in beeld! Klik hier voor de uitgebreide sponsorpakketten.

Heb je nog vragen of ben je geïnteresseerd in één van onze sponsorpakketten? Neem dan contact op via bestuur@festivalhongerigewolf.nl.