Aanmelden als artiest

De aanmelding voor Festival Hongerige Wolf 2022 is weer geopend! We programmeren (jonge) professionele kunstenaars en artiesten met nieuw werk in de genres muziek, theater, dans, literatuur, film & beeldende kunst. Daarnaast bieden we een uitgebreid kinderprogramma en randprogrammering.

Heb jij iets te bieden dat past bij ons festival, meld je dan aan voor 1 maart 2022. Aanmelden voor het kinderprogramma kan tot 1 april 2022. Vanwege het grote aantal aanmeldingen nemen we alleen contact op met artiesten die we willen opnemen in ons programma. Artiesten krijgen uiterlijk half april 2022 bericht.