Aanmelden als artiest

Aanmelden kan tot 1 februari 2020.

Alleen volledig ingevulde formulieren worden besproken. Vanwege het grote aantal aanmeldingen nemen we alleen contact op met artiesten die we willen opnemen in ons programma. Dit hoor je uiterlijk half april 2020.