excursie_HongerigeWolf_foto

Kiekendief excursie

In de akkers rondom Hongerige Wolf broedt de grauwe kiekendief. Deze gracieuze vlieger en Afrika-reiziger is een van de zeldzaamste roofvogels van Nederland en ook de meest kwetsbare. Om te voorkomen dat hun nesten door oogstwerkzaamheden vernietigd worden, is het belangrijk de nesten op te sporen en te beschermen. Met deze taak houdt Werkgroep Grauwe Kiekendief zich al meer dan 25 jaar bezig in de Dollardpolders en andere delen van Nederland!

Tijdens deze kiekendief excursie neemt ornitholoog Tonio Schaub jullie mee naar de kiekendieven en vertelt hij over hun bijzonderheden, het beschermingswerk, de samenwerking met boeren en het onderzoek met behulp van GPS zenders. De excursie vindt op zaterdag en zondag plaats, beide dagen om 14.00. Breng als het kan je eigen verrekijker mee!